SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
SVENSKA (GLOBAL)
Garantisvartlistan
Varför din enhets SN är i svartlistan

När registreringen av din produktgaranti misslyckas och det visas information att "Warranty register failed, the device's SN is in Blacklist, please check details via https://se.solaxpower.com/warranty-blacklist/", kan det bero på följande orsaker:


Din apparat tillhör en stulen batch.

1. Enhetens SN tillhör en batch produkter som stulits den 18 juli 2022, på väg till Tjeckien från Nederländerna. Vi gjorde ett officiellt uttalande via flera olika kanaler omedelbart. För dessa stulna produkter kommer vi inte att ge något effektivt garantiskydd, samt service eller teknisk support. Du kan kontrollera om din enhet SN tillhör det stulna partiet på vår officiella hemsida eller via länken https://www.solaxpower.com/announcement.html


2. Övriga

Om din enhets SN är inte tillhör den stulen batchen, men du fortfarande får "Warranty register failed, the device's SN is in Blacklist, please check details via https://se.solaxpower.com/warranty-blacklist/", kontakta Solax serviceteam. Service.eu@solaxpower.com

SolaX serviceteam.
19 juli 2022
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
Vi använder cookies för att optimera och anpassa din upplevelse, men du kan välja att välja bort icke viktiga cookies.
För att få veta mer, läs vårt Integritetspolicy Och och Användningsvillkor:
Avvisa alla
Acceptera alla