SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
SVENSKA (GLOBAL)

Genomsnittlig återbetalningstid för en solkraftsanläggning på 1 MW är cirka 3 år med lokala subventioner och ungefär 5 år utan subventioner. Dock beror den faktiska återbetalningstiden på olika faktorer, såsom lokala regler, elförbrukning och tariffpolicyer för elnätet.

SolaX C&I PV-inverters + DataHub 1000 = Zero Feed-in Control

SolaX C&I PV-inverters + DataHub 1000 = Zero Feed-in Control

Enkel övervakning av systemprestandan på SolaX Cloud

SolaX C&I PV-inverters + DataHub 1000 = Zero Feed-in Control

Dessa anläggningar kan byggas på byggnaders tak eller öppna ytor för att bilda självständiga kraftverk och generera vinst genom att sälja överskottsel till elnätet.


SolaX C&I PV-inverters + DataHub 1000 = Zero Feed-in Control
SolaX C&I PV-inverters + DataHub 1000 = Zero Feed-in Control

Genom att koppla alla C&I-växelriktare till de 3 tillgängliga RS485-portarna på DataHub1000 kan ut- och exporteffekt för hela kraftverket ställas in och styras i enlighet med platsens krav.

Kommersiell och industri.

Stöd för upp till 60 enheter per nätväxelriktare

Kompatibla strängväxelriktare

Stöd för upp till 60 enheter per nätväxelriktare 


Kompatibla stränginverterare

Enhet

Varje port kan kommunicera med upp till 20 seriekopplade växelriktare.

Kommersion
Upp till 60 växelriktare per DataHub

Interagera med smarta mätare som DTSU666-CT från SolaX.

Industrin
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
Vi använder cookies för att optimera och anpassa din upplevelse, men du kan välja att välja bort icke viktiga cookies.
För att få veta mer, läs vårt Integritetspolicy Och och Användningsvillkor:
Avvisa alla
Acceptera alla