SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
SVENSKA (GLOBAL)
#Powering a GREEN Future

Vi tror att våra ansträngningar kommer att hjälpa till att accelerera utvecklingen av förnybar energi och förverkliga mänsklighetens strävan efter ren och hållbar energi. Så låt oss tillsammans främja en grön framtid.

Företagskultur
Affärsetik
Vision

Att vara den betrodda globala ledaren inom smarta energilösningar

Vision
Uppdrag

Noggrann och agil innovation för en grönare framtid


Uppdrag
Kärnvärden

Innovation, excellense, etik, vinn-vinn


Kärnvärden
Affärsetik

SolaX Power är dedikerade att bygga upp ett ärligt, rättvist och ansvarsfullt leveranskedjesystem. Vårt leverantörs-compliance-program är utformat för att säkerställa att alla våra leverantörer uppfyller våra etiska affärsstandarder och lagliga krav, inklusive men inte begränsat till mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruptionsaspekter. Vi övervakar våra leverantörer genom olika åtgärder, inklusive granskning av kontrakt och policydokument, besök på plats, tredjepartsrevisioner, etc., för att säkerställa efterlevnad och tillförlitlighet.

Affärsetik

Om du upptäcker några överträdelser av affärsetikstandarder eller lagar och förordningar från våra leverantörer, vänligen rapportera det till oss snarast. Vi kommer att noggrant undersöka och hantera det du rapporterat, vidta nödvändiga åtgärder och se till att relevant information hålls konfidentiell. Vi uppskattar ditt stöd och hjälp för att upprätthålla en ärlig, rättvis och ansvarsfull affärsmiljö tillsammans.


Affärsetik

Om du har några frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta oss.

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
Vi använder cookies för att optimera och anpassa din upplevelse, men du kan välja att välja bort icke viktiga cookies.
För att få veta mer, läs vårt Integritetspolicy Och och Användningsvillkor:
Avvisa alla
Acceptera alla